Školení

komunikační dovednost - zvládání stresu - syndrom vyhoření - obchodní dovednosti - jednání se zákazníkem - budování týmu - delegování - řízení času - základy ekonomiky - finanční gramotnost - genderová témata

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Komunikační dovednosti, zásady fungující komunikace (Efektivní komunikace, Komunikace v týmu, Neverbální komunikace, Jak se domluvit s lidmi kteří nechtějí, manipulace, komunikace s problémovým partnerem.…) 

Asertivita, asertivní techniky v praxi

Konflikty – předcházení a řešení, trénink komunikačních dovedností

Zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření

Stres, stresory v práci (i v soukromém životě), analýza stresovývh situací, zvládání stresu, principy chování 

Syndrom vyhoření – příznaky, příčiny spuštění, stadia, strategie řešení, nastavení nových parametrů, program prevence, antistresové techniky

Timemanagement, stres a prokrastinace

Obchodní dovednosti, Jednání se zákazníkem

Obchodní dovednosti, námitky, argumentace, aktivní telefonování 

Budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem.

 Řeč těla a typy zákazníků

Budování týmu, delegování, řízení času

Spojitost manažer – tým, motivace vnější a vnitřní, osobní rozvoj, spokojenost, budování angažovanosti zaměstnance, autorita, finanční a nefinanční motivace, benefity, plánování a řízení času, delegování

Základy ekonomiky (pro ne-ekonomy) Finanční gramotnost

Ekonomika pro ne-ekonomy – základy ekonomické gramotnosti 

Finanční gramotnost trochu jinak

Výhody a úskalí jednotlivých finančních produktů v praxi

Genderová tématika

Společenská odpovědnost firem, genderová diskriminace, harmonizace osobního a pracovního života, rovné odměňování a rovný kariérní potup, prosazování zásad rovných příležitostí