Mezinárodní přeprava zboží

  • Sběrná služba
  • Přepravujeme kusové zásilky z místa na místo.
  • Dokládkový a celovozový přepravní systém
  • Při dokládce nevyužívá zákazník celou kapacitu nákladního vozidla, ale objednává pouze jeho část. Výhodou je, že zákazník platí pouze za využité místo na vozidle a nenese náklady na celé vozidlo.
  • Expresní přepravní systém
  • Expresní přepravní systém klade důraz na termín dodání. Nakládka i vykládka je provedena jedním vozem, zpravidla bez dalších přikládek jiného zboží. Tím nevzniká žádná časová prodleva.
  • Nadrozměrné a speciální přepravy
  • Zajišťujeme přepravy nadrozměrných nákladů po celé Evropě, včetně veškerých nutných povolení k takovýmto přepravám. Rovněž zajišťujeme přepravy chladícími a mrazícími vozy (IZO, FRIGO).