Sauveterre

Historie firmy

Vývoj firmy

2010 - 2019

další rozvoj koncepce se záměrem poskytnout našim zákazníkům komplexnější služby, logistika, skladování, přeprava zboží, IT služby, vzdělávání.

2006 - 2010

rozvoj koncepce se zaměřením na IT služby a programování, e-shopy a společnosti nadnárodní koncerny zaměřené na prodej nábytku, potravin apod.

2003 Vznik Sauveterre

vznik společnosti zaměřené na marketing a služby spojené se zajištěním výroby reklamních panelů s importem komponentů ze zahraničí

Dosažené cíle

2019

obohacení o služby programování a IT služby, které ulehčují našim klientům jejich práci

2010

pronikání do oblastí e-shopů, skladového hospodářství a logistiky

2005

úspěšná spolupráce s nadnárodními koncerny

Zkušenosti

Marketing 93%
Logistika 95%
Skladování 92%
Přepravy zboží 96%
E-Shopy 91%
IT-Služby 94%
Školení 91%

Vize společnosti

S ohledem na prolínání IT služeb téměř do všech oborů činností jsme se rozhodli našim klientům nabídnout něco navíc – něco, co jim usnadní jejich práci. Proto jsme se rozhodli na nabízet tyto služby nejen v oblasti logistiky a e-shopů, ale i dalším oborům, ať již využívají logistiku, nebo jsou z jiného oboru. V oblasti skladovacích služeb využíváme programování pro naše klienty, kteří oceňují jednoduchost a funkčnost. 

Nabízíme IT služby, programování různých šablon a elektronických dokumentů obsahujících matematické vzorce, které usnadňují řízení a provoz firem téměř v každém oboru (cestovní příkazy, excelové tabulky, objednávkové formuláře, skladové listy a systémy pro logistiku.

V současné době pracujeme na vývoji vlastního programu „Spedice“, který je určen pro logistiku. 

Vytváříme pro naše klienty webové stránky, které odpovídají dnešním požadavkům a na kterých se klienti mohou prezentovat odpovídajícím způsobem.

Máme vlastní programátory, kteří jsou schopni splnit veškeré vaše požadavky, a tím vám usnadnit práci a čas. 

Dnešní narůstající byrokracii lépe zvládnete s nástroji, které jsou snadné, funkční, a vytvořené podle vašich potřeb a představ.

Většině dostupných šablon, které lze koupit, často něco chybí nebo jsou zbytečně složité. Často jim chybí nějaká maličkost, která je ale pro nás důležitá. 

Také jsme se zaměřili na školení v oblasti lidských zdrojů.  Žijeme ve světě, který klade mnoho požadavků na lidi, kteří na to nejsou připraveni. Požadavků je stále víc a my se snažíme provádět školení o tématech, která jsou v dnešní době aktuální, jako je například ekonomická gramotnost, asertivita, budování týmu, obchodní dovednosti, genderová tématika, zvládání stresu, komunikační dovednosti, etický kodex, diskriminace v zaměstnání a mnoho dalších.

„Snažíme se vám usnadnit život tím, že vám ho zjednodušíme.“